SD: Sistemų dinamikos modelių elementai. Pavyzdys.

Trumpai apie sistemų dinamikos elementus iš kurių susidaro modeliai. Jie yra keturi pagrindiniai. Talpa, srautas, ryšys, kintamasis (konstanta).

Talpa (stock)

Talpa, kurioje per tam tikrą laiką kaupiasi tai kas į tą talpą įteka. Labai populiari vonios analogija. Vonia ir būtų ta talpa, o talpos lygiu (stock level) būtų vandens lygis vonioje.

Srautas (flow)

Imant vonios analogiją, tai būtų vandens srautas, t.y. per sutartą laiko vienetą pritekančio (ištekančio) vandens srautas.

Vonia su įtekančiu ir ištekančiu vandens srautu atrodytų taip.

Ryšys (link)

Ryšys atvaizduojamas rodykle ir simbolizuoja (grubiai tariant) informacijos perdavimą iš vieno elemento į kitą. Pavyzdžiui, realybėje vandens ištekėjimo greitis iš vonios priklauso nuo vonioje esančio vandens lygio, t.y. vandens slėgio. Šis sąryšis būtų pavaizduotas taip.

Kintamasis (konstanta)

Kintamasis arba konstanta naudojami papildomiems veiksmams informacinio srauto apdorojime. Vaizduojami kaip tekstas.

Pilnumoje ši paprasta sistema atrodo taip.

Net ir tokia sistema jau gali būti modeliuojama. Tarkime:

Vonios talpa yra 400 litrų. Per minutę į vonią įteka 50 litrų vandens. Paprastumo dėlei, tarkime, kad per minutę iš vonios išteka trečdalis vandens esančio vonioje. O pradinis pradžioje vonioje vandens nėra. Klausimas kaip per 30 minučių kis vandens lygis? Pamodeliavus, štai rezultatas.

 

Sistema patenka į pusiausvyrą, kai vandens pritekėjimo srautas tampa lygus vandens ištekėjimo srautui 50=150/3.

Tai tiek būtų apie tai kaip konstruojami modeliai. Pateiktas sistemos elementų žymėjimas yra būdingas Vensim modeliovimo ir imitavimo programai. Daugiau apie ją http://vensim.com/vensim-software/

Yra ir kitos modeliavimo programos, tačiau ši yra arčiausiai “klasikos” ir turi nemokamą versiją, kurios mokymuisi pakanka.

 


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *