Tag: elementai

  • SD: Sistemų dinamikos modelių elementai. Pavyzdys.

    Trumpai apie sistemų dinamikos elementus iš kurių susidaro modeliai. Jie yra keturi pagrindiniai. Talpa, srautas, ryšys, kintamasis (konstanta). Talpa (stock) Talpa, kurioje per tam tikrą laiką kaupiasi tai kas į tą talpą įteka. Labai populiari vonios analogija. Vonia ir būtų ta talpa, o talpos lygiu (stock level) būtų vandens lygis vonioje. Srautas (flow) Imant vonios…