Sudėtingumą reikia valdyti, o ne tik pripažinti, kad jis egzistuoja.

Complexity is not something we need to embrace, merely something we need to accept and manage.

Citata iš “Why We Shouldn’t Be Surprised That Managers Don’t Embrace Complexity”

http://www.forbes.com/sites/gregsatell/2013/05/18/why-we-shouldnt-be-surprised-that-managers-dont-embrace-complexity/

Neturiu tinkamo lietuvių kalbos žodyno šiai minčiai išversti ir pakomentuoti. Jaučiu labai didelį norą aptarti angliškai, bet suvokiu, kad ne anglams aš rašysiu. Lietuvoje irgi reikia apie tai kalbančių, ir kalbančių lietuviškai.

Sudėtingumą reikia valdyti, o ne tik pripažinti, kad jis egzistuoja.

Šį ištrauka yra iš straipsnio, kurio nuorodą pateikiau aukščiau. Straipsnis apie sudėtingumą (complexity) ir valdytojų (manager) nesugebėjimą, nenorą jį pažinti ir reguliuoti. Pagrindinė mintis, kad bene visi šiuolaikiniai valdytojai yra pakilę iš vykdytojų (executives), todėl retas kuris sugeba žvelgti į valdymą kaip į visaapimantį procesą, kurio metu jis valdo organizaciją sudėtingumo ir neapibrėžtumo kontekste. Valdytojas turi suburti ir vadovauti komandai, kuri sugebėtų suvokti aplinkos, organizacijos sudėtingumą. Komanda papildytų valdytojo sugebėjimus srityse, kurios jam nežinomos. Tai būtų pirmas žingsnis link sudėtingumo reguliavimo, valdymo.

Straipsnis pateikia sudėtingumo apibrėžimą bei kelis pavyzdžius. Tai trumpa įžanga į sudėtingumo sąvoką.

Matyt, dėl suprantamo vietos trūkumo ir noro padaryti straipsnį “kąsnio” dydžio, yra pateikiama gana paviršutiniška kryptis, kaip reikia veikti, kai norima valdyti organizciją sudėtingumo sąlygomis.

Yra daug sisteminiu požiūriu (mąstymu) paremtų metodikų, kurios įgalina valdyti ir modeliuoti organizacijos elgseną sudėtingumo ir neapibrėžtumo sąlygomis. Bet svarbiausia yra valdytojo suvokimas apie sistemą. Svarbu kas yra galvoje.  Pas mus galvose yra protiniai modeliai. Tie modeliai yra tarpininkai tarp mūsų ir aplinkos. Nuo vaikystės išmokstame paprastų tiesinių grįžtamojo ryšio tipo modelių. Prilietei lygintuvą – nusideginai; įsipjovei ranką – bėga kraujas; pardavei paslaugą – gavai pajamų; sumažinai darbuotojams atlyginimus – sutaupei pinigų; pakėlei mokesčius – gavai pajamų į biudžetą. Va tokiais protiniais modeliais mes beveik visada ir vadovaujamės.

Norint valdyti sudėtingumą ir neapibrėžtumą, reikia pakeisti suvokimą apie valdomas organizacijas, vystomas rinkas. Reikia išplėsti savo modelius, ir ne bet kaip, o kad naujai sukonstruoti protiniai modeliai atsižvelgtų į sudėtingumą ir neapibrėžtumą.

Aš tam naudoju sistemų dinamikos principus, apie juos sysdin.lt ir kartkartėmis rašysiu.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *